Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất.

46.000 
Giúp học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập về biểu đồ thống kê; làm quen với xác  suất  của biến cố ngẫu nhiên.

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán

102.000 
Giáo viên sử dụng để vẽ trên bảng trong dạy học Toán

Bộ thiết dạy học về các đường cônic.

742.000 
Giúp học sinh thực hành nhận biết, mô tả hình dạng  và  đặc điểm các đường cônic.

Bộ thiết dạy học về hình chóp,hình chóp cụt, hình lăng trụ.

642.000 
Giúp học sinh thực hành, nhận biết, mô tả hình dạng  và  đặc điểm, diện tích xung quanh, thể tích các hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ.

Phần mềm toán học.

3.450.000 
Phần mềm toán học hỗ trợ học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập các kiến thức thống kê và xác suất.

Tranh điện tử.

640.000 
Tranh điện tử hỗ trợ HS khám phá,hình thành, thực hành, luyện tập, tổng kết một số kiến thức đại số và giải tích.